Инновациялар Сапа Тәжірибе
  • Басып шығару
  • сайт картасы
  • Ағылшын нұсқа
+7 (495) 777-77-34
жасыру
oxygen station

Көмірсутегілер

Құрылғыға сұрау салу

Ілеспе мұнай газы — мұнайда ерітілген әртүрлі газ түріндегі көмірсутегілерінің қоспасы; олар игеру және айыру үрдісінде (басты түрде бутан изомерлерінен және пропаннан тұрады). Мұнай газдарына сонымен бірге шектеулі және шектеусіз (этилен, ацетилен) көмірсутегілерінен тұратын мұнай крекин газдары жатады.

Көмірсутегілер — көміртегі және сутегі атомдарынан ғана тұратын органикалық қосылулар. Көмірсутегілер органикалық химия базалық жалғасулары болып табылады, қалған барлық органикалық жалғасулар олардың еріктілері болып табылады.

Қарапайым көмірсутегі — метан (CH4).

Көмірсутегілерді жүйлендіру кезінде көміртек қаңқасы құрылымы және көміртек атомдарын байланыстырушы байланыс типтері бас назарға алынуы тиіс. Көміртек қаңқасы құрылымы типтілігіне тәуелді көмірсутегілер ациклдық және карбоциклдық болып бөлінеді. Көміртек-көміртек байланыстары қысқалығына тәуелді көмірсутегілер шектеулі (алкандар) және шектеусіз (алкендер, алкиндер, диендер) болып бөлінеді. Циклдық көмірсутегілер ациклдық және хошиісті болып бөлінеді.

Гексан

Гексан (н-гексан) — алкандар класына жататын C6H14 қаныққан көмірсутегі.

Пентандар

Пентандар — алкандар класы қанық ациклдық көмірстугілері. Молекуладағы көміртектің бес атомына ие (ерте гр. сөзі πέντε — бес). Изопентан наша әсеріне ие. Қауіпсіздік класы төртінші.

Бутан

Бутан (C4H10) — алкандар класы органикалық қосылулары. Химияда атау негізінен н-бутанды белгілеу үшін қолданылады. Дәл осындай атауға н-бутан қоспасы және оның изобутан CH(CH3)3 изомері ие.

Пропан

Пропан, C3H8 — алкандар класы органикалық заты. Табиғи газ құрамында бар, мұнай өнімдері крекингі, ілеспе мұнай газын, «майлы» табиғи газын айыру, кезінде, әртүрлі химиялық реакциялардың жанама өнімі ретінде пайда болады.

Этан

Этан (лат. Ethanum) — алкандар класы органикалық жалғасулар. Табиғатта табиғи газ, мұнай және өзге көмірсутегілер құрамында кездеседі.

Метан

Метан (лат. Methanum) — иіссіз, түссіз газ қарапайым көмірсутегі, химиялық формуласы — CH4. Суда аз ерітіледі, ауадан жеңіл.

Ілеспе мұнай газын кәдеге жаратудың негізгі бағыттарыа

Энергетикалық

Бұл бағыт басымдылыққа ие, себебі энергетикалық өндіріс шектеусіз нарыққа ие. Ілеспе мұнай газы — жоғары калориялы және экологиялық тұрғыдан таза отын. Мұнай өндіру жоғары қуат сыйымдылығын ескере отырып барлық әлемде өнеркәсіптік қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін электр қуатын өндіру үшін оны қолдану тәжірибесі бар. Осыған арналған технология және оның толығымен басқаратын ГРАСИС. Электр қуатына үнемі өсімтал тарифтер және олардың өнімдегі өзіндік құнында электр қуатын өндіру үшін ІМГ қолдануды экономикалық толығымен, ақталған деп есептеуге болады.

Мұнай химиялық

Ілеспе мұнай газы (ІМГ) магистрал құбыр жолдары жүйелеріне берілетін құрғақ газды алумен, газ бензинін қолданумен, жеңіл көмірсутегі кең фракциясы (ЖККФ) және тұрмыстық қажеттіліктер үшін жандырылған газдардан қайта өңделуі мүмкін. ЖККФ каучук, пластмасс, жоғары октандық бензиндер құрамдас бөліктері және т.б. секілді мұнай өнімдерінің тұтас спектрін өндіру үшін шикізат болып табылуы мүмкін.

This is not a public offer