Инновациялар Сапа Тәжірибе
  • Басып шығару
  • сайт картасы
  • Ағылшын нұсқа
+7 (495) 777-77-34
жасыру
Передвижные азотные станции
oxygen station

Блокты-компрессорлық бекеттері

Құрылғыға сұрау салу

«Грасис» ауа компрессорлық бекеттері кәсіпорындарды сығылған ауамен жабдықтау бойынша стандартты контейнерде құрастырылған дайын жүйелер болып табылады. Бекеттен шығарылатын ауа МЕМСТ 17433–80 талаптарына сәйкес келеді. Заманауи автоматтандырылған бекеттер пайдаланудың сенімділігін, қарапайымдылығын және ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.

Өнімділік — 10 000 нм³/сағ. дейін., қысым -350 атм. дейін.

Газды кейін пластқа толтыруға арналған табиғи және ілеспе мұнай газын компримирлеу бойынша өзекті міндеттерді шешу үшін «Грасис» ҒӨК арнайы тағайындалған газды компрессорлық бекеттерді ұсынады. «Грасис» өндірісінің газды компрессорлық бекеттері сонымен қатар ІМГ пайдаланудың басқа әдістері үшін — ГЖЭС немесе қазандық қондырғыларына арналған жанармай газын дайындау үшін қолданылуы мүмкін.

Өнімділік — 25 000 нм³/ сағ. дейін., қысым -350 атм.дейін.


This is not a public offer