Инновациялар Сапа Тәжірибе
  • Басып шығару
  • сайт картасы
  • Ағылшын нұсқа
+7 (495) 777-77-34
жасыру
Утилизация ПНГ
grasys_client.jpg

Көмірсутегі қондырғылары (ілеспе мұнай газын даярлау)

Құрылғыға сұрау салу

Ресей Үкіметінің 2009 жылдың 8 қаңтарындағы № 7 «Шырағдан қондырғыларында ілеспе мұнай газдарын жағу өнімдерімен атмосфералық ауаны ластауды қысқартуды ынталандыру бойынша шаралар туралы» қаулысына сәйкес алынған ілеспе мұнай газы көлемінен 5 пайыздан артық емес өлшемде ілеспе мұнай газын жағудың мақсаттық көрсеткіші орнатылған болатын. Үлкен емес капитал салымдары мен мұнай өндіру кен орындарындағы желілерде маңызды өзгертусіз мүмкіндік беретін жаңашыл технологияларға деген туған қажеттіліктерге байланысты ГРАСИС компаниясы конструкторлық және жобалық бөлімшелер жаңа инженерлік шешімді өңдеп шығарды. Барлық талап етілетін техникалық-пайдаланушылық және экономикалық сипаттамаларға ие қағидалық жаңа, арнайы өңделген және патенттелген CarboPEEK мембрана базасы негізінде технология жасалынды.

Мембраналық технология негізіндегі көмірсутегі қондырғылары ілеспе мұнай газын (ІМГ), көмірсутегі, көміртегі қос тотығы, күкірт сутегі, азот және өзге құрамдас бөліктермен байланысты, сонымен бірге ІМГ кәдеге жаратумен байланысты тапсырмалар кешенін шешуге мүмкіндік беретін мембраналық технология негізіндегі көмірсутегі қондырғылары. Қондырғылар аз салмаққа ие және дәстүрлі тех­но­логи­ялар­мен салыстырғанда өте шағын, ал үлкен емес капитал шығындарымен бірге орнын толтыру мерзімі барынша қысқартылады.

Осыған қоса берілген технология жоғары қуат тиімділігіне ие, себебі өзге балама тех­но­логи­ялар­мен салыстырғанда төмен металл сынуына және үлкен емес пайдалану шығындарына ие. CarboPEEK мембрана базасындағы ІМГ даярлау қондырғысы пайдалану кезінде электр қуатын мүлдем тұтынбайды десе-де болады.


Бүгінгі таңда ілеспе мұнай газын орындарында ілеспе мұнай газын кәдеге жарату мүмкін болмағандықтан жағу үшін алыс және ұсақ кен орындарында апарылады. Бұл мұндай газды отын ретінде газ мікбасты (ГПЭС) және газ турбиналық (ГТЭС) электр бекеттері үшін қолдану мүмкін еместігін жасайтын ондағы ауыр көмірсутегілерінің жоғары құрамдас болуына негізделген. ГРАСИС CarboPEEK мембраналық технологиясын қолдана отырып бұдан әрі тұтынуға мұнай газын даярлау ондағы ауыр сутегі және күкірт құрамдас қоспаларды төмендету есебінен ілеспе газ сапасын жоғарылатуға және аэрозолдардың, ылғал тамшысының (құрғақ бензинделген газ) және қатты бөлшектердің толығымен жойылуына мүмкіндік береді. Мұнай газының даярлану-деңгейі соңғы газ сапасына және тапсырыс беруші талаптарына тәуелді түрленуі мүмкін.

ГРАСИС мембраналық қондырғылары ылғал бойынша секілді (құрғақ бензинделген газ), көмірсутегі бойынша да, оның ішінде суық климаттық аудандар үшін ОБТ 51.40–93 талаптарына дейін газ шық нүктесін барынша төмендетуге мүмкіндік береді. Осы арқылы Осы арқылы жерасты қойнауларынан газды жинау және тасымалдау кезінде ылғал және көмірстугеі бойынша газ шық нүктесінің жоғарылау (ШНТ), сонымен бірге орнында ІМГ кәдеге жарату және газ өңдеу зауыттарында тасымалдау кең таралған мәселелері шешімін табады.

Грасиспен өңделген мембрана газдан ауыр көмірсутегілерімен бірге күкірт сутегісін, ылғалды және көміртегі диоксидін артықшылықпен жоюға мүмкіндік береді. Грасис мембраналық қондырғылары ГПЭС (ГТЭС), мұнай жылыту пештері мен қазандықтарда отын ретінде қолдануға мүмкіндік беретін талаптарға дейін H2S-құрамдас газды даярлауға мүмкіндік береді. Бірқатар жағдайларда газ ОБТ 51.40–93 талаптарына дейін даярлануы мүмкін.

ГРАСИС жоғары технологиялық мембраналық қондырғылары азоттың жоғары құрамы бар шахталық газдың және ілеспе мұнай газының жылу беру қабілетін өзгертуге және ГТЭС, ГПЭС, қазандықтар үшін отын ретінде қолдануға оларды даярлауға мүмкіндік береді.


This is not a public offer