Инновациялар Сапа Тәжірибе
  • Басып шығару
  • сайт картасы
  • Ағылшын нұсқа
+7 (495) 777-77-34
жасыру
Утилизация ПНГ

Газ, ағымдарынан күкірт сутегін жою

Құрылғыға сұрау салу

Мембраналарда қолдана отырып табиғи және ілеспе мұнай газын тазалау нәтижесінде газ құбыры талаптарына жауап беретін одане қышқыл газдарды бөлу үшін (СО2 и Н2S) секілді, көмірқышқыл газын пластқа бірізді толтыру үшін үшінші әдістермен мұнайды алу кезінде метанды жою үшін жүргізіледі. Табиғи және ілеспе мұнай газдары мембрана өнімділігіне немесе ІМГ кәдеге жарату-деңгейіне барынша әсер ететін химиялық агрессивті немесе жеңіл кон­денса­ци­яла­натын құрамдастардан тұрады. Бұл құрамдас бөліктерді жою, олардың құрамын ұстап тұру және /немесе бақылау, сонымен бірге мембрана жұмыс қабілеттілігі сындарлы табалдырығынан шығу мүмкінсіздігі алдын-ала қымбат тұратын даярлықты талап етеді. Осыған қоса, ІМГ қайта өңдеу кезінде қышқыл құрамдас бөліктерді жоюға арналған дәстүрлі мембраналар мембраналық элементтер көлемімен салыстырылатын олардың кон­денса­ци­яла­ну­ына алып келетін ретентаттағы ауыр көмірсутегілерін жинайды. Жоғарыда айтылғандар ІМГ кәдеге жарату және ІМГ қайта өңдеу кезінде дәстүрлі мембраналардың қолданылу аясын шектейді, олардың қызметтік күрделенуіне және пайдалану шығындарының жоғарылауына алып келеді.

Компанияның орындалған жобалары туралы толығырақ білу

Сауалдама парағы
Газ, ағымдарынан күкірт сутегін жоюГаз, ағымдарынан күкірт сутегін жоюГаз, ағымдарынан күкірт сутегін жоюГаз, ағымдарынан күкірт сутегін жоюГаз, ағымдарынан күкірт сутегін жоюГаз, ағымдарынан күкірт сутегін жою
Жалпы сипатыҚолдануыБуклеттер

Жалпы сипаты

Грасис компаниясымен өңделетін мембрана күкірт сутегісін, ылғалды, ауыр сутегілермен бірге көміртек диоксидін айрықша жояды, осыған қоса мембраналық қондырғы көлемінде ылғал және көмірсутегі конденсациясы ықтималдылығы шектеледі.

Компаниямен ұсынылатын табиғи және ілеспе газдан қышқыл газдарды жоюға арналған мембраналық жүйелер қышқыл құрамдас бөліктердің жоғары құрамына тұрақты, күкірт сутегісін жою-деңгейіне қатынасы бойынша жоғары тиімді және пайдалану кезінде өте үнемді.

Грасис мембраналық тех­но­логи­ялар­дың қолданылуы мүмкіндік береді.

  • Күкірт сутегі құрамы 5% көл. дейін, 30–35% көл. дейін көміртегі диоксиді құрамдас және 100% ылғалдылығы бар газдарды қайта өңдейді.
  • Қуатты қондырғылар, мұнай жылыту пештері, қазандықтар үшін отын газы ретінде төмендегілерді қолдануға мүмкіндік беретін талаптарға дейінгі даярланған газдағы күкірт сутегі құрамын төмендету.
  • 0,1% көл. дейінгі күкірт сутегі шоғырлануы кезінде МемСТ 5542–87 (ОБТ 51.40–93) талаптарына дейін даярланған газ жеткізілуі мүмкін.
This is not a public offer