ГРАСИС

Мұнай кенорнының АМАС (ақырғы мұнай айдайтын станциясына) арналған азот қондырғысы

Азотты мембрандық қондырғыларды қолдану:

Мұнайдың отты жылыту пешін сөндіруге бөлгіш желіге кейіннен жіберу үшін және мұнай резервуарларына азотты жастықтарды жасау үшін тазалығы 99% азотты алу.

ГРАСИС компаниясы жұмыстың барлық жинағын орындады:

 • Жобалық және жұмыс құжаттамаларын әзірлеу;
 • Жобалау;
 • Ортнату;
 • Жабдықтарды дайындау және жеткізу;
 • Шеф-монтаждау және іске қосу –жөндеу жұмыстары

Жабдық технологиялық жабдықтары, технологиялық құбырлары, тиекті-реттегіш арматуралары, бақылау-өлшеу аспапатары мен автоматиакасы, жылыту және электржарықтау аспаптары бар бөлек ғимаратқа (үйге) құрылған.

Азотты мембрана қондырғысы құрамы :

 1. Екі технологиялық желі құрамында азот өндіретін сағатына 100 нм³/ өнімділікпен (азоттың тұрақты өндірісі) инерттік газды өндіру бойынша қондырғылар;
 2. Үш технологиялық желі құрамында азот өндіретін сағатына 2050 нм³/ өнімділікпен (азоттың мерзімдік өндірісі) инерттік газды өндіру бойынша қондырғылар.

Өндіріліп жатқан азоттың сипаты:

 • Азоттың көлемдік үлесі: 99 % кем емес;
 • Оттегінің көлемдік үлесі : 1,0 % артық емес;
 • Блоктан шығу кезіндегі газ температурасы : +45°С артық емес;
 • Азот шық нүктесінің температурасы: 60 °С жоғары емес.

GRASYS Intelligent Control-7 автоматты басқару жүйесі төмендегі аталғандарды қамтамасыз етеді:

 • Қондырғының іске қосылуын, жұмыс режимін тоқтату мен шығаруын автоматты және оперативті түрде (қолмен) басқаруды;
 • Қондырғының жұмыстарын көзбе-көз шолуды;
 • Бөлмедегі ауа температурасы ауытқушылығына дистанциялық сигнализацияны;
 • Бөлмеге кіргізуге рұқсат етілмеген дистанциялық сигнализацияны;
 • Күш қалқандарын енгізу кезінде кернеудің бар болуына дистанциялық бақылауды;
 • Жоғары деңгейдегі Басқарудың автоматты жүйесіне (БАЖ) беру үшін ақпараттарды шығару мүмкіндігін;
 • Апатсыз жағдайға аудару үшін (электрэнергия сөніп қалған жағдайда) орындаушы механизмдерге басқару командасын беруді;
 • Блоктағы ауа оттегісінің көлемдік үлесі 19 % түскен кезде немесе оттегінің көлемдік үлесі 23% жоғары болған кезде (сигналды бере отырып) апаттық желдеткішті қосуды.
Мембраналық азот қондырғылары
Яндекс.Метрика