Инновациялар Сапа Тәжірибе
  • Басып шығару
  • сайт картасы
  • Ағылшын нұсқа
+7 (495) 777-77-34
жасыру
grasys_client.jpg

Сервис және оқыту

Құрылғыға сұрау салу

«Грасис» ҒӨК шығарылатын жабдық, ұсынылатын қызметтер мен көрсетілетін сервис сапасына жоғары дәрежеде мән береді. «Грасис» және Тапсырысшы арасындағы ұзақ мерзімді ынтымақтастық үшін айқындаушы фактор болып табылатын сапалы сервистік қызмет көрсетуді қамтамасыз етумен компаниядағы 30-дан аса сервистік инженер айналысады.

«Грасис» компаниясы өз клиенттеріне өзі өндірген жабдықты, сондай-ақ, шеттегі жеткізушілер жабдығын жөндеу және техникалық сүйемелдеу бойынша сервистік қызметтердің толық спектрін ұсынады:

  • Іске қосу-жөндеу
  • Тәжірибешілік-өнеркәсіптік пайдалану
  • Жабдыққа жүйелі сервистік қызмет көрсету
  • Жабдықты күрделі және, ағымдағы жөндеу
  • Жабдықты сақтау
  • Жабдықты жаңарту
  • Қызметкерлерді оқыту

«Грасис» басқа өндірушілер жабдығын жаңартуды жүргізеді. Жаңартудың мақсаты қолда бар жүйелерден алынатын газ жиілігін немесе өнімділігін арттыру болып табылады. Компанияда бар өндірістік әлеует кез келген күрделі жұмыстарды тапсырысшымен келісілген мерзімде орындауға мүмкіндік береді.

Сервисные услуги «Грасис»Сервисные услуги «Грасис»Сервисные услуги «Грасис»Сервисные услуги «Грасис»Сервисные услуги «Грасис»Қызмет көрсету қызметтері Қызмет көрсету қызметтері Қызмет көрсету қызметтері Қызмет көрсету қызметтері

«Грасис» ҒӨК жабдықты басты құрастыруды, қосу-жөндеуді, кепілдікті және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді жүзеге асырады. Клиент әрқашан ең ілтипатты қатынасқа, жоғары кәсіби және жедел қызметтерге сенім арта алады. Жабдықты пайдаланумен байланысты қандай да бір мәселелер пайда болған жағдайда «Грасис» мамандары білікті кеңес беріп, сұратылатын құжаттаманы жібереді.
Тапсырысшының қалауы бойынша қызметкерлерді оқыту жүргізіледі, бұл «Грасис» жабдығын бұдан әрі сапалы пайдалануға мүмкіндік береді. Оқу үдерісі тікелей Тапсырысшы аумағында, сондай-ақ, «Грасис» ҒӨК Оқу орталығында ұйымдастырылуы мүмкін.
«Грасис» Оқу орталығының негізгі мақсаты мамандарды оқыту және ауа- және газ тарату саласындағы біліктілігін арттыру болып табылады. Оқу орталығында теориялық, сондай-ақ тәдірибелік жаттығулар үшін барлық жағдай жасалған.
«Грасис» ҒӨК жеткізілетін ауа- және газ тарату жабдығын сақтау бойынша қызметтерді ұсынады.

Сақтау объектіні іске қосу ұзақ уақытқа кейінге қалдырылған жағдайда немесе ауыстырылған жағдайда қолданылып, жабдықты тоқтап тұру кезінде қоршаған орта әсерінен болған бұзылыстардан қорғайды. «Грасис» компаниясы сақтау мерзіміне кепілдікті міндеттемелер мерзімін ұзартады

«Грасис» бұдан бұрын жеткізілген өз жабдығын, сондай-ақ басқа өндірушілер жабдығын жаңартуды жүргізеді. Жаңарту мақсаты, негізінен, қолда бар жүйелердің өнімділігін арттыру және қондырғыға қызмет көрсететін оператор жұмысын жеңілдету үшін бұдан бұрын жеткізілген жабдықты жақсарту, және дабылдарды автоматтандырылған басқару жүйесінің жоғары-деңгейіне жіберу болып табылады.

This is not a public offer